Matematyka w Scratch

Przygotowując się do wielkiego finału, wykonaliśmy szereg projektów w aplikacji Scratch związanych z matematyką. Dodawaliśmy, odejmowaliśmy, mnożyliśmy i dzieliliśmy. Zapisywaliśmy liczby jako ułamki dziesiętne i oczywiście testowaliśmy aplikacje przygotowane przez twórców ścieżki Robomatematycy.