Bezpieczni #SuperKoderzy

Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się:
– jakie są zagrożenia związane z korzystaniem z internetu,
– co to jest cyberbullying i jak się przejawia.