CZAS NA PREZENTACJĘ!

10 kwietnia 2018 roku społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach mogła obejrzeć dokonania SUPERKODERÓW- DZIENNIKARZY PRZYSZŁOŚCI. Zaprezentowano 13 reportaży interaktywnych o różnorodnej tematyce. Zebrani mogli zapoznać się z wynikami  sondy korytarzowej na temat sposobów spędzania wolnego czasu po lekcjach, poznać ciekawe miejsca naszego miasta i wybitnych piechowiczan, przyjrzeć się tradycjom świątecznym kultywowanym przez uczniów […]

Konsultacje przed pokazem

Uczniowie, biorący udział w programie SUPERKODERZY- DZIENNIKARZE PRZYSZŁOŚCI, solidnie przygotowują się do prezentacji efektów swojej pracy przed społecznością szkolną. Dwa razy w tygodniu spotykają się z liderami projektu, by przedstawić stan swoich działań. Zawsze mogą liczyć na wsparcie nauczycieli. Liderzy dzielą się z uczniami swoimi spostrzeżeniami, udzielają rad informatyczno – polonistycznych, wspierają młodych programistów, motywując […]

Pracujemy nadal nad projektami

SUPERKODERZY z Piechowic wytrwale i sumiennie  pracują przy realizacji swoich reportaży. Na zajęciach lekcyjnych i po lekcjach, podczas konsultacji z liderami projektu, dzielą się swoimi dokonaniami. Wysłuchują cierpliwie uwag, nanoszą poprawki, udoskonalają swoje prace. Ci, którzy napotykają większe trudności, zawsze mogą liczyć na pomoc nauczycieli i kolegów. Wszyscy uczą się, że praca zespołowa to podstawa […]

PRACA WRE!

Dzięki kursowi Scratcha nasi SuperKoderzy zostali wyposażeni w podstawowe umiejętności, które pozwolą im na dalsze przeżywanie przygody z programowaniem.  Na korytarzach szkolnych pojawiają się  uczniowie z telefonami, tabletami, by przeprowadzać sondę korytarzową. Niektórzy buszują po mieście, badając opinię lokalnego społeczeństwa na wybrane tematy.  Na przerwach toczą się dyskusje na temat pracy projektowej. Po lekcjach niektóre […]

DZIĘKUJEMY!

Dotarła do nas przesyłka od Fundacji Orange SUPERKODERZY! Ileż było radości! Uczniowie z zapartych tchem czekali na otwarcie przesyłki.  Bardzo podobały im się magiczne ołówki, długopisy, notesy, podkładki, a najwięcej radości sprawiły im koszulki SuperKoderów. Składamy serdeczne podziękowania.

ROZPOCZYNAMY PRACĘ METODĄ PROJEKTU!

Zabieramy się do samodzielnej pracy twórczej. Uczniowie zostali zapoznani z metodą projektu jako przyjemnego sposobu zdobywania wiedzy. Otrzymali jasne instrukcje i na ich podstawie, współpracując ze sobą, stworzą reportaż w formie animowanego podkastu.  Po obejrzeniu reportaży ze szkolenia nauczycieli i uwagami liderów projektu dokonano podziału na grupy. Towarzyszyły temu ogromne emocje. W ramach powstałych zespołów […]

PO TEORII- CZAS NA PRAKTYKĘ!

Za nami teoretyczne zagadnienia , zarówno te, które dotyczą reportażu jako gatunku literackiego, jak również podstaw scratcha.  Zaczynamy więc pracę z programem do obróbki dźwięku- Audacity.  Po nagraniu  pierwszych  eksperymentalnych podkastów  i  dokładnej analizie wypowiedzi uczniowskich  pod kątem poprawności językowej, dykcyjnej, intonacyjnej, emisyjnej przyszedł czas, by nasi SuperKoderzy zmontowali pierwsze pliki dźwiękowe. Praca przebiegała w […]

Superkoderzy poznają pojęcie PODKAST – Październik

Podczas zajęć uczestnicy zastanawiali się, w jaki sposób i dlaczego nagrywane są podkasty. Obejrzeli zaproponowane filmy instruktażowe. Następnie przygotowując się do tworzenia własnych podkastów, ćwiczyli emisję głosu. Ponieważ większość SuperKoderów uczęszcza na zajęcia Koła Teatralnego, więc dzieci rozumieją, jak ważne jest posługiwanie się w rozmowach pięknym językiem. Dlatego troska o poprawną i staranną wymowę, przy […]

Zgłębiamy tajniki reportażu! – Wrzesień

Niezwykle cennym doświadczeniem dla naszych uczniów okazała się wizyta absolwenta naszej szkoły, obecnie studenta Politechniki Wrocławskiej i wiceprezesa telewizji studenckiej STYK. Podczas spotkania nasi SuperKoderzy poznali  cech reportażu, sposób przygotowania materiału z doświadczeń studenckiego dziennikarza. Mogli również obejrzeć autorskie reportaże gościa.  Sami próbowali wcielać się w rolę reportera i tworzyć mini reportaże. Ciekawym doświadczeniem okazała […]

SuperKoderzy z Piechowic rozpoczynają przygodę z kodowaniem i reportażem interaktywnym.

Za nami pierwsze zajęcia lekcyjne z informatyki i języka polskiego, podczas których uczniowie  poznali reportaż jako gatunek literacki i język programowania Scratch. Podczas lekcji panowała twórcza atmosfera, a efektem wspólnej pracy były plakaty obrazujące cechy reportażu oraz cechy reportera.  Wykorzystali zaproponowaną grę na aplikacji Apps Learning oraz poznali tematykę i sposób przygotowania tej formy publicystycznej, […]

content site