Konsultacje przed pokazem

Uczniowie, biorący udział w programie SUPERKODERZY- DZIENNIKARZE PRZYSZŁOŚCI, solidnie przygotowują się do prezentacji efektów swojej pracy przed społecznością szkolną. Dwa razy w tygodniu spotykają się z liderami projektu, by przedstawić stan swoich działań. Zawsze mogą liczyć na wsparcie nauczycieli. Liderzy dzielą się z uczniami swoimi spostrzeżeniami, udzielają rad informatyczno – polonistycznych, wspierają młodych programistów, motywując do podejmowania wyzwań i pokonywania trudności. Uczestnicy programu z determinacją dokonują poprawek, urozmaicają reportaże, dbają o ich właściwą kompozycję, dobierają muzykę, animują. Nabyte i doskonalone umiejętności na pewno wykorzystają w dalszej edukacji.