ROZPOCZYNAMY PRACĘ METODĄ PROJEKTU!

Zabieramy się do samodzielnej pracy twórczej. Uczniowie zostali zapoznani z metodą projektu jako przyjemnego sposobu zdobywania wiedzy. Otrzymali jasne instrukcje i na ich podstawie, współpracując ze sobą, stworzą reportaż w formie animowanego podkastu.  Po obejrzeniu reportaży ze szkolenia nauczycieli i uwagami liderów projektu dokonano podziału na grupy. Towarzyszyły temu ogromne emocje. W ramach powstałych zespołów wyznaczono role dla poszczególnych członków. Następnie zapoznano uczestników programu z proponowanymi tematami.  Uczniowie  przeprowadzili dyskusję w ramach grup i dokonali wyboru tematu bądź zaproponowali własne. Liderzy zespołów otrzymali notatniki reportera.

Przed SuperKoderami fascynujące, programistyczne doświadczenie!