Superkoderzy poznają pojęcie PODKAST – Październik

Podczas zajęć uczestnicy zastanawiali się, w jaki sposób i dlaczego nagrywane są podkasty. Obejrzeli zaproponowane filmy instruktażowe. Następnie przygotowując się do tworzenia własnych podkastów, ćwiczyli emisję głosu. Ponieważ większość SuperKoderów uczęszcza na zajęcia Koła Teatralnego, więc dzieci rozumieją, jak ważne jest posługiwanie się w rozmowach pięknym językiem. Dlatego troska o poprawną i staranną wymowę, przy odpowiednim akcentowaniu słów czy intonacji zdaniowej stała się priorytetem podczas zajęć, a w przyszłości podczas realizacji całego projektu. Uczniowie z uwagą wysłuchali i obejrzeli filmik z wypowiedziami amerykańskich dyplomatów. Sami też ćwiczyli łamacze językowe po odpowiednim rozgrzaniu narządów mowy.  Następnie ważnym wydarzeniem było dla nich nagrywanie  dyktafonem wypowiedzi swoich i kolegów, a potem dokonywanie analizy  nagrania. Swoje wnioski zapisywali w formie ankiety- Ocena koleżeńska. Zwracali bardzo wnikliwie uwagę na elementy, które należy poprawić przy wykonywaniu zadań projektowych. To było ważne doświadczenie dla uczniów. Mamy nadzieję, że pozwoli profesjonalnie przygotować materiał reportażowy.