Zajęcia 3.

4.11 - Trzecie warsztaty
Temat: Quo vadis Duszku?
Cel: Uczeń porusza duszkiem po układzie współrzędnych (x,y)
Materiały:
zafoliowane układy współrzędnych do rysowania
komputer - jeden na ucznia
PROJEKT pokazowy
Przebieg zajęć:
Uczniowie rysują na kartach drogę duszka z A do B poruszając się po krawędzi kratek.
Wyznaczają najprostszą drogę kratową.
Na komputerze uczniowie przygotowują drogę duszka wg współrzędnych położenia.
Zadbanie o warunki początkowe i końcowe.