Upiększamy…

Nasze strony nabierają kształtu i barwy. Przy okazji wybierania i wstawiania grafik, rozmawialiśmy o prawach autorskich. Wiemy już, że istnieje taka zatoka zdjęć (PixaBay), w której można wyszukać piękne darmowe obrazki 🙂

Kilka zdań na stronie? – JEST!

Kolor tła? – WYBRANY!

Kolor czcionki? – OWSZEM, OWSZEM!

A co z obrazkami? Zdjęciami? Grafikami? – SĄ!