Szkoła Podstawowa nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy

Oleśnica

esteśmy szkołą wspierania uzdolnień

Nasza szkoła to miejsce skupione na uczniu i jego potrzebach, miejsce, w którym każde dziecko rozwija się w swoim tempie i na swój własny sposób. W Trójce wiemy, jak zapewnić edukację na najwyższym poziomie i stworzyć atmosferę, w której rodzą się pasje – naukowe, artystyczne oraz sportowe. Staramy się, aby każdy z naszych uczniów miał możliwość rozwijania swoich zainteresowań, a wszechstronnie wykwalifikowani, przyjaźni nauczyciele sprawiają, że Trójka jest miejscem, w którym szacunek i życzliwość do drugiego człowieka jest codziennością.

Jesteśmy szkołą promującą zdrowie

We współpracy z rodzicami, uczniami i społecznością lokalną tworzymy środowisko sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej oraz wspieramy rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.  Sklepik „Zdrowik” dba o zdrowe odżywianie się, serwuje: sałatki, zdrowie pieczywo, koktajle, owoce.
Realizujemy wiele projektów i programów m.in. ogólnopolski „Trzymaj formę – aktywnie i zdrowo”, ale też nasze, szkolne: Tydzień zdrowia, Festyn Rodzinny.

Jesteśmy szkołą otwartą na świat

Odpowiedzią na potrzeby naszych uczniów są nasze działania służące wyposażeniu ich w umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie. Wierzymy, że nauka języków obcych poszerza horyzonty, umożliwia rozwój i sprzyja efektywnej komunikacji w codziennym życiu. Brak dzwonków to obniżenie hałasu i przyjemniejszy klimat a mądre korzystanie z najnowszych technologii podczas nauki sprawia, że nasi uczniowie są przygotowani do życia we współczesnym, cyfrowym świecie.

Jesteśmy szkołą dbającą o bezpieczeństwo

Znakiem rozpoznawczym Trójki jest przyjazna atmosfera, która jest zasługą życzliwych nauczycieli – troskliwych, zainteresowanych uczniami i  sprawiedliwie oceniających. Bezpieczeństwo emocjonalne naszych wychowanków jest dla nas niezwykle ważne, dlatego wychowawcy we współpracy z rodzicami na bieżąco rozwiązują wszelkie problemy, a uczniowie są objęci stałą opieką pedagogów.

Realizujemy program: Majsterkowicze 2.0

Patrycja Skrzypczyk

Prowadzący

nauczyciel matematyki i informatyki

Aktualności:

6 listopada 2019 | Oleśnica | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy

Czym są roboty?

Czy robot i maszyna to to samo? Na ten temat dyskutowali uczniowie biorący udział w programie #SuperKoderzy. Uczniowie podawali przykłady maszyn i robotów oraz ich zastosowanie. Młodzi programiści mówili o energii, źródłach energii i energii elektrycznej. Każdy uczeń już wie, że za pomocą energii elektrycznej można wytworzyć ruch, dźwięk, światło itp, Jednak najważniejszą częścią spotkania […]

Czytaj dalej