Wyścig robotów w SP3 w Obornikach

Witamy wszystkich, podczas kolejnych zajęć uczniowie naszej szkoły montowali elementy konstrukcyjne robotów, osadzili w nich silniki, procesor, czujnik odległości. Komentowali – .,,Super zabawa, ale ekstra …, ale czad” Ostatnim etapem projektu było zaprogramowanie zmontowanego robota.

Uczniowie stworzyli skrypty w aplikacji LOFI BLOCKS umożliwiające sterowanie robotem oraz pozwalający na działanie czujnika odległości, diod oraz buzzera. Na zakończenie zorganizowane zostały wyścigi robotów.  A jakie emocje towarzyszyły podczas zawodów – nie można tego opisać słowami.

Uczniowie z pełnym zaangażowaniem brali udział w zajęciach. Z wielką dumą i zadowoleniem na twarzy prezentowali swoim kolegom z szkoły zmontowanego przez siebie robota oraz  prezentowali jak można nim sterować.

z pozdrowieniami

SuperKoderzy z SP3