Scratch nam nie obcy.

Grupa projektowa Szkoły Podstawowej w Nędzy przypominała i utrwalała podstawy kodowania w języku Scratch 2.0.

Przez cały wrzesień uczniowie na lekcjach zajęć komputerowych, zajęciach dodatkowych i w domu przypominali sobie kodowanie w języku Scratch 2.0. Tworzyli podstawowe skrypty, opracowywali duszki i tła oraz tworzyli proste gry.