Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe

Micigózd

Nasza szkoła znajduje się w niewielkiej miejscowości Micigózd, w gminie Piekoszów, niedaleko stolicy województwa świętokrzyskiego – Kielc. W skład Zespołu Oświatowych Placówek Integracyjnych wchodzi: Integracyjne Przedszkole oraz Szkoła Podstawowa Integracyjna im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Obecnie do naszej placówki uczęszcza około 120 uczniów. Znaczną część naszych uczniów i wychowanków stanowią uczniowie z niepełnosprawnościami. Głównym zadaniem naszej placówki jest wspieranie rodziny w procesie wychowania dzieci. Dbamy o harmonijny rozwój uczniów, którzy korzystają z wielu zajęć specjalistycznych. Liczebność każdego oddziału nie przekracza 20 osób. Oprócz nauczycieli wiodących nasi uczniowie mogą liczyć na pomoc nauczycieli wspomagających. Integracja w naszej szkole ma szczególny wymiar – nikt nie jest tu anonimowy, wszyscy się znają. W szkole panuje niemal rodzinna atmosfera. W naszej szkole czcimy pamięć o tych, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Szczególnie bliskie są nam wartości widoczne na naszym sztandarze: Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka. Wychowujemy naszych uczniów w duchu patriotyzmu, dbając jednocześnie, aby jak najlepiej rozwinąć ich potencjał i przygotować do dalszego etapu kształcenia.

Realizujemy program: Mistrzowie internetu

Katarzyna Lis

Prowadzący

Joanna Styś

Prowadzący

Aktualności:

18 lutego 2020 | Micigózd | Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe

Zaczynamy tworzyć naszą 1wszą stronę www – wstęp do html.

Szkoła

Dzisiaj zapoznaliśmy się z podstawowymi komendami w języku html. Nasze głowy są pełne pomysłów, zbieramy materiały potrzebne do stworzenia naszych stron www. Dziękujemy za super gadżety!!!

Czytaj dalej
27 października 2019 | Micigózd | Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe

Scratch’a początki…

Szkoła

17 października zaczęliśmy przygodę z SuperKoderami, ścieżka Mistrzowie Internetu. Pierwsze zajęcia miały na celu przypomnienie podstaw Scratch’a. Zaczęliśmy również tworzyć grę, w której duszek skacze przez przeszkody i zbiera punkty.

Czytaj dalej