Kodowanie na plastyce :)

Na zajęciach koła plastycznego uczniowie wykonywali stemple z ziemniaka, ale tym razem wykorzystali tę ciekawą technikę graficzną w niekonwencjonalny sposób, bo do….kodowania. Każdy z uczestników zajęć wyciął co najmniej dwa stemple. Następnie uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy. Każdemu z wykonanych stempli została przydzielona literka. Grupy wybrały hasło do zakodowania jako zadanie do odczytania przez drużynę przeciwną. Wybrane stemple według przygotowanej instrukcji umieszczono na wcześniej wykonanej planszy jako zakodowane hasło. Grupy wymieniły się planszami i instrukcjami i rozpoczęła się część polegająca na odczytywaniu zakodowanego hasła. Pojawił się mały element rywalizacji. Grupy odczytały hasła przeciwników niemalże w tym samym czasie.

Kolejne fajne doświadczenie i integracja międzyprzedmiotowa 👍

D.Kosik, I.Szyszkowska