Przedpremiera- czyli prezentacje animowanych podcastów na forum klasy

Ostatnie zajęcia poświęcone zostały prezentacjom animowanych podcastów na forum klasy. Prowadzący omówili nam zasady prezentowania oraz kryteria sukcesu. Każdy mógł wyrazić swoje zdanie dotyczące mocnych i słabych stron prezentowanych animowanych podcastów oraz ocenić nie tylko ich efekt końcowy, ale również proces dochodzenia do wiedzy.

My młodzi dziennikarze zebraliśmy materiał dźwiękowy, zmontowaliśmy go, a następnie zaprogramowaliśmy animacje, tworząc w ten sposób interaktywne reportaże. Zajęcia, w których uczestniczyliśmy łączyły w sobie elementy nauki programowania, edukacji medialnej i językowej. Praca metodą projektu okazała się świetnym sposobem zdobywania wiedzy. Podczas praktycznych    i samodzielnych działań  bardzo dużo się dowiedzieliśmy, wykazaliśmy się wieloma umiejętnościami, spełnialiśmy się w jakiejś roli oraz współpracowaliśmy w grupie.

Już wkrótce czeka nas prezentacja naszych prac na forum szkoły.

Oto efekty pracy poszczególnych grup:

Grupa I: https://scratch.mit.edu/projects/296028525/

Grupa II: https://scratch.mit.edu/projects/305331879/

Grupa III: https://scratch.mit.edu/projects/305208695/