#SuperKoderzy świętują 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę i 80-lecie nadania szkole imienia Pierwszej Kadrowej

Dziennikarze przyszłości na tropie patriotyzmu…

Uroczystość 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz poświęcenia i nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Pierwszej Kadrowej w Mąkolnie w jej osiemdziesiątą rocznicę nadania  szkole imienia została poprzedzona Tygodniem patriotycznym. Młodzi reporterzy postanowili ruszyć w teren, przeprowadzając wywiady dotyczące historii Polski, dziejów szkoły, pojęcia patriotyzmu. Działanie te poprzedzone były dobraniem się uczniów w 3 grupy reporterów. Każda z grup  ustaliła role (naczelnego, fotografa, wywiadowcy, technicznego, koordynatora), a następnie musiała  dostosować treść i zakres pytań do poszczególnych grup wiekowych. Trafne i najciekawsze odpowiedzi były nagradzane  pierścieniami posiadającymi symbole polskości.

Dla całej społeczności szkolnej była to świetna lekcja historii.