Obrazy przyszłości.

Na ostatnich zajęciach #SuperKoderów Majsterkowicze 2.0 zbudowaliśmy roboty malujące rozbudowując je o uchwyty do pisaka. Następnie uczniowie w aplikacji LofiBlocks programowali rysunki od najprostszych figur do skomplikowanych fraktali tworząc jedną dużą grafikę. I  tak wielką grafiką zakończyliśmy udział w projekcie #SuperKoderzy.

Robot Malujący film: https://www.facebook.com/436461489753837/videos/1782699481796691/

Podsumowanie filmowe projektu #SuperKoderzy Majsterkowicze2.0:  https://www.facebook.com/436461489753837/videos/1782712871795352/