Tworzymy sceny i łączymy je w dłuższe sekwencje

Na zajęciach w dniach 12, 19 stycznia oraz 2.02.2018 r., korzystając z poznanych umiejętności z poprzednich zajęć, uczyliśmy się i tworzyliśmy sceny, a następnie łączyliśmy je w dłuższe sekwencje. Wcześniej tworzyliśmy mapy, po których ma poruszać się robot – Dorotka.Programowaliśmy przejście robota między scenami i sceny w mBlocku. Programowaliśmy m. in. scenę wirowania robota, przybycie robota – Dorotki do Manczkinów, dialogi z wujkiem, manczkinami oraz strachem na wróble. Uczyliśmy się nadawania i odbierania komunikatów dla poszczególnych dialogów z różnych scen (1_message1, 1_message2 , 2_message1 itd.), uczyliśmy się też zmieniać tło dla poszczególnych scen za pomocą komunikatu “switch backdrop to…” Na koniec prezentowaliśmy sceny 1,2 oraz 3