mBot matematyk

Nasz Robocik znowu miał spotkanie z matematyką. Dzisiaj dużo pracy przy laptopie. Uczyliśmy się jak wykorzystać iloraz do zapisywania ułamków. Wiemy już także jak zagnieżdżać bloczki, aby zachować poprawną kolejność działań.