Temperatura na Ziemi zmienia się!

Poznaliśmy zasadę działania termometru cieczowego. Odczytaliśmy i przeliczaliśmy temperaturę w różnych skalach. Rozmawialiśmy o przyczynach i skutkach globalnego ocieplenia.