Jak wykorzystać energię Słońca?

Na zajęciach dowiedzieliśmy się o sposobach wykorzystania energii słonecznej. Badaliśmy wpływ kąta padania promieni słonecznych i koloru podłoża na ilość pochłanianej energii.