I wreszcie zaświeciło Słońce!!!

Po wietrznych zajęciach pora na tematykę słoneczną! Była ciekawe zabawa na sali gimnastycznej  – Ruchomy biegun.  Obserwowaliśmy wędrówkę Słońca w ciągu dnia i w rożnych porach roku.