Obróbka dźwięku

W kwietniu nastąpiła przerwa w zajęciach. Ale już za nami teoretyczne zagadnienia, zarówno te, które dotyczą reportażu jako gatunku literackiego, jak również podstaw scratcha. Zaczynamy więc pracę z programem do obróbki dźwięku – Audacity. Po nagraniu pierwszych eksperymentalnych podkastów i dokładnej analizie wypowiedzi uczniowskich pod kątem poprawności językowej, intonacyjnej, emisyjnej przyszedł czas, by nasi SuperKoderzy zmontowali pierwsze pliki dźwiękowe. Uczestnicy programu wybierali fragmenty nagrania wymagające poprawek lub usunięcia. Stosowali narzędzia programu do obróbki dźwięku w celu osiągnięcia zamierzonego efektu, edytowali pliki dźwiękowe oraz zapisywali swoje dokonania.
To była fascynująca przygoda SuperKoderów!