Ponownie SuperKoderzy w naszej szkole

Szkoła Podstawowa nr 4 w Łęcznej już po raz drugi zakwalifikowała się do ogólnopolskiego programu SuperKoderzy Fundacji Orange. Jesteśmy jedną z 170 szkół w kraju, która otrzyma grant finansowy w wysokości 2,5 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach wybranej ścieżki. W nowym roku szkolnym 2018/2019 wybrane klasy czwarte na lekcjach informatyki będą uczyć się programowania w praktyce, rozwijać kreatywność, umiejętność logicznego myślenia i pracy w zespole. Być może w młodych programistach rozbudzą się przyszłe zainteresowania zawodowe. Programista to przecież zawód przyszłości!

Szkoły uczestniczące w SuperKoderach mają do wyboru jedną z pięciu ścieżek tematycznych. My wybraliśmy ścieżkę Dziennikarze przyszłości, w ramach której nowocześni młodzi dziennikarze stworzą interaktywne reportaże: zbiorą materiał dźwiękowy, zmontują go, a potem… zaprogramują animacje! Kurs łączy elementy nauki programowania, edukacji medialnej i językowej.

Do programu zgłosiło się 554 placówek oświatowych. O wyborze szkoły zadecydował trzydziestosekundowy film opracowany przez każdą z nich, którego celem było przekonać Organizatora do zakwalifikowania placówki do udziału w Programie.  Miał on  odpowiedzieć na pytanie „Dlaczego chcę zostać SuperKoderem?” i nawiązywać do wybranej przez Szkołę ścieżki edukacyjnej.

Ocenie komisji kwalifikacyjnej podlegały:

  • atrakcyjność przekazu filmowego (pomysł, zaangażowanie w przygotowanie),
  • obecność tematyki programowania oraz nowych technologii i kompetencji cyfrowych, świadczących o zrozumieniu idei programu SuperKoderzy,
  • zaangażowanie dzieci, jako odbiorców inicjatywy.

Jesteśmy dumni, że zdobyliśmy uznanie komisji i cieszymy się, że zakwalifikowaliśmy się do programu SuperKoderzy.

Opracował lider projektu: Witold Muszyński.

Film zaprezentowany przez naszą szkołę.