Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II

Łęczna

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej ma już swoją 25-letnią historię. Od początku istnienia szkoły ważną rolę w rozwoju placówki pełnią rodzice, którzy z wielką troską i zaangażowaniem włączali się, początkowo w budowę i wyposażenie szkoły, a dziś biorą czynny udział we wszystkich jej przedsięwzięciach. Uczniowie szkoły są wrażliwi, odpowiedzialni i ambitni, czego wyrazem są osiągane przez nich sukcesy w różnego rodzaju konkursach, olimpiadach i zawodach. Ważnym zadaniem szkoły jest realizacja działań profilaktycznych. Placówka może poszczycić się tym, że od samego początku systematycznie realizowane są tu programy wychowawczo – profilaktyczne: Spójrz inaczej i Spójrz inaczej na agresję, programy autorskie, lekcje wychowawcze i inne akcje, które swoim zasięgiem obejmują środowisko szkoły: uczniów, nauczycieli i rodziców. Wychowanie w oparciu o program Ku wartościom obowiązujący w szkole zakłada, że zadaniem nauczyciela – wychowawcy jest budowanie prawdziwego systemu wartości osobowych i społecznych, pokazywanie dobra i zła, wspomaganie ucznia w dokonywaniu właściwych wyborów.

Realizujemy program: Dziennikarze przyszłości

Witold Muszyński

Prowadzący

Aktualności:

2 maja 2019 | Łęczna | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II

Obróbka dźwięku

W kwietniu nastąpiła przerwa w zajęciach. Ale już za nami teoretyczne zagadnienia, zarówno te, które dotyczą reportażu jako gatunku literackiego, jak również podstaw scratcha. Zaczynamy więc pracę z programem do obróbki dźwięku – Audacity. Po nagraniu pierwszych eksperymentalnych podkastów i dokładnej analizie wypowiedzi uczniowskich pod kątem poprawności językowej, intonacyjnej, emisyjnej przyszedł czas, by nasi SuperKoderzy […]

Czytaj dalej
2 stycznia 2019 | Łęczna | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II

Wywiady rozpoczynamy…

W nastroju Mikołajkowym z rąk pani dyrektor uczniowie otrzymali koszulki i gadżety SuperKoderów, które sprawiły im wiele radości. W grudniu odbyły się zajęcia mające na celu doskonalenie kompetencji komunikacyjnych i medialnych. Zadaniem było przede wszystkim zainteresowanie uczniów reportażem. Część teoretyczna zajęć stanowiła prezentację kluczowych informacji związanych z cechami gatunkowymi reportażu, natomiast część praktyczną wypełniły ćwiczenia, […]

Czytaj dalej
30 listopada 2018 | Łęczna | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II

Super Koderzy montują i programują mBota.

W listopadzie Super Koderzy składały swojego mBota.  A gdy robot już gotowy na zajęciach został przetestowany z wykorzystaniem pilota i kontynuowano naukę programowania za pomocą mBlocka 5. Przed nami kolejne zajęcia i kontynuacja realizacji założeń  ścieżki dziennikarskiej “Dziennikarze przyszłości”.

Czytaj dalej
20 października 2018 | Łęczna | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II

Podstawy obsługi Scratcha

Od 4 października 2018 r., uczniowie naszej szkoły biorą udział w programie #SuperKoderzy. Realizujemy ścieżkę Dziennikarze Przyszłości. W programie uczestniczą chętni uczniowie z klas IV i V szkoły podstawowej. Na inauguracyjnych zajęciach, przedstawiłem uczniom plan pracy oraz tematykę zajęć. Obecnie uczniowie są w trakcie opanowywania podstawy obsługi Scratcha. Dowiedzieli się już czym jest scena, duszek, […]

Czytaj dalej
1 czerwca 2018 | Łęczna | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II

Ponownie SuperKoderzy w naszej szkole

Szkoła Podstawowa nr 4 w Łęcznej już po raz drugi zakwalifikowała się do ogólnopolskiego programu SuperKoderzy Fundacji Orange. Jesteśmy jedną z 170 szkół w kraju, która otrzyma grant finansowy w wysokości 2,5 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach wybranej ścieżki. W nowym roku szkolnym 2018/2019 wybrane […]

Czytaj dalej
9 listopada 2017 | Łęczna | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II

Poznajemy czujniki LOFI Robota

Na kolejnych  zajęciach uczestnicy projektu korzystając z internetu pozyskali informacje o zastosowaniu robotów, podzespołów i czujników  sterujących ich pracą. Wspólnie wyjaśniliśmy podstawowe pojęcia, takie jak: robot, maszyna, komputer. Następnie rozpakowaliśmy i zapoznaliśmy się z zawartością zestawu Lofi Robot. Przy pomocy odpowiedniej aplikacji uczniowie sprawdzili poprawność podłączenia i działania czujników LOFI Robota. Wykorzystali cztery czujniki: przycisk, […]

Czytaj dalej
5 października 2017 | Łęczna | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II

#SuperKoderzy w naszej szkole

Od 12 września 2017, uczniowie naszej szkoły biorą udział w programie #SuperKoderzy. Realizujemy ścieżkę Majsterkowicze 2.0.  W programie uczestniczą chętni uczniowie z klas IV szkoły podstawowej. Na inauguracyjnych zajęciach, przedstawiłem uczniom plan pracy oraz tematykę zajęć. Obecnie uczniowie są w trakcie opanowywania podstawy obsługi Scratcha, który będzie nam potrzebny do programowania naszych robotów.      […]

Czytaj dalej