Kolejne zajęcia wprowadzające

Kolejne zajęcia, w których uczestniczyliśmy to czas na dalsze przypominanie   sobie jak należy programować w Scrtachu.  Z chęcią poszerzymy swoje wiadomości. Doskonale sobie już radzimy ze skryptami, tworzeniem tła, duszków. Obecnie zajmujemy się  modyfikowaniem skryptów do swoich potrzeb.

  • Pierwsze zajęcia