Pierwszy #SuperKoderski Sukces

Odnieśliśmy nasz pierwszy sukces. Napisana przez nas gra działa bez zarzutu. Tym niemniej chcemy aby stała się znacznie bardziej atrakcyjna niż dotychczas. Efektem naszych prac jest Tabliczka Mnożenia v 2.0