Nasze pierwsze kompozycje z wykorzystaniem Sekwencera Melodycznego

Na naszym drugim spotkaniu skupiliśmy naszą uwagę na melodii. Najpierw powtórzyliśmy sobie nazwy dźwięków, by potem prawidłowo rozszyfrować melodie, które otrzymaliśmy. Jak się szybko okazało, była to dobrze znana nam melodia kanonu „Panie Janie”. Każdy z nas ochoczo wygrywał jej dźwięki na pianinie on-line. Tym sposobem odczytaliśmy i odtworzyliśmy muzyczny kod. Jednakże najlepsze było dopiero przed nami.

Po zapoznaniu z sekwencerem melo

dycznym i jego możliwościami eksperymentowaliśmy z dźwiękami samodzielnie tworząc  melodie. Sprawiło nam to wiele radości i mogliśmy poczuć się trochę jak kompozytorzy. Na koniec zmierzyliśmy się z programowaniem rozszyfrowanej melodii w sekwencerze zaprogramowanym w Scratchu. Każdy z nas tworzył własny skrypt używając odpowiednich instrukcji. Jeśli po odtworzeniu skryptu w słuchawkach zabrzmiała znana nam melodia – nasz projekt zakończył się sukcesem !