Prace nad robotami – nasze postępy

Cały czas pracujemy nad naszymi robotami, które stopniowo nabierają już ostatecznych kształtów. (01.10.2019) Niedługo pierwsze uruchomienie.