Czy to już koniec ?

Jest to jedna z naszych ostatnich lekcji #Superkoderów. Na tych zajęciach #Superkoderzy zajmowali się głównie grafiką swoje strony. Być może wkrótce spotkamy się razem w szkole jako zgrany zespół #superkoderski.