Polska po śmierci Bolesława Chrobrego

Jedna z najtrudniejszych części zajęć i pochłaniająca najwięcej czasu.  Ale po niej już wszystko wiemy o rozbiciu dzielnicowym. Były zadania proste, jak zaznaczenie na mapie nowej stolicy Polski – Krakowa i trudne – stworzenie quizu. Ściągaliśmy więc mapy, by na nich pokazywać ziemie władców dzielnicowych.