Zmysły robota- poznajemy podstawowe czujniki.

Poznajemy jak działa robot.