Hymn Polski

Na dzisiejszych zajęciach uczniowie utrwalali wiadomości o drugim symbolu narodowym- hymnie Polski. Na wstępie nauczyciel przypomniał, na czym polega szyfr GA-DE-RY-PO-LU-KI, a w dalszej części zajęć uczniowie odkodowali najpierw słowo: hymn, a następnie zaszyfrowane fragmenty hymnu, zapisując treść na kartkach. Niektórzy z nich rozszyfrowywali wyrazy z pomocą nauczyciela. Na zakończenie, z podkładem muzycznym,  wszyscy odśpiewali dwie zwrotki hymnu. Zajęcia z szyfrowaniem bardzo zainteresowały uczniów i dlatego też po ich zakończeniu wymyślali dla kolegów własne słowa do odszyfrowywania.