Zabawa z Makey Makey

Makey Makey, czyli jak uczyć się poprzez zabawę. Troszkę fizyki, troszkę informatyki, …..

Dzisiaj w szkole pojawiło się….. Makey Makey. Nowe narzędzie z którym doskonale poradziły sobie ósmoklasisty z Janikowa. Ich pracę cały czas nadzorowały trzy uczennice, które uczestniczą w programie SuperKoderzy.

Zabawy było bardzo dużo 🙂