Programowanie – sposób na łatwe obliczenia

Już wiemy, że mBlock działa jak kalkulator i obliczy zadane mu działania. Więcej – potrafimy napisać program, który oblicza cztery podstawowe działania na losowo wybranych liczbach z danego zakresu (zmienne otwierają nam drzwi do programowania!).

Poznaliśmy komendy <zapytaj i czekaj> oraz <odpowiedz> i napisaliśmy pierwsze skrypty=pytania, do rozwiązania przez naszych kolegów z pozostałych grup. Tak, tak 😉 zaczynamy pisać skrypty, które być może już niedługo użyjemy w naszych grach!!!