Zapisujemy złożone działania w mBlocku

W marcu uczniowie odkrywali, w jaki sposób stosować bloczki w mBlocku, żeby zapisywać złożone działania matematyczne z zachowaniem kolejności wykonywania działań. Nauczyli się także używać bloczka “połącz”, żeby zapisywać poprawnie treść zadań matematycznych oraz
zagnieżdżania bloczków w taki sposób, aby zachować poprawną kolejność
wykonywania działań. W trakcie zajęć uczestnicy łączyli także zadania obliczeniowe ze skryptem robota, którego zadaniem było po podaniu poprawnej odpowiedzi świecić na zielono i zagrać odpowiedni dźwięk, a przy podaniu błędnej odpowiedzi świecić na czerwono.
Wszyscy uczestnicy pracowali z ogromnym zaangażowaniem.