Z kotem za pan brat

Zaczynamy programować w Scratchu. Jak wprowadzać uczniów w świat programowania w środowisku wizualnym?

Wprowadzone zostaje pojęcie algorytmu jako przepisu działania oraz programu, czyli zapisu algorytmu w postaci zrozumiałej dla komputera. Podczas ćwiczeń tworzymy pierwsze programy, sterujemy duszkiem, rysujemy z jego pomocą na scenie, modyfikujemy kostium duszka i wprowadzamy animację postaci.