Hello World! Pierwsze kody dla mBota

Na zajęciach z programu #SuperKoderzy ze ścieżki Robomatematycy uczniowie naszej szkoły zapoznali się z budową mBota, stworzyli także dla niego programy zarządzające ruchem.  Zapoznali się również z programem mBlock, w którym pracują coraz swobodniej. Korzystając z czujnika odległości, którym dysponują roboty napisali program dzięki, któremu mBot zatrzymuje się przed przeszkodą i zaświeca na czerwono. Większości uczniów udało się samodzielnie tak zmodyfikować program by mBot omijał przeszkody. Niektórzy uczniowie po wykonaniu wszystkich zadań dotyczących użycia czujnika odległości zaproponowanych przez nauczyciela stworzyli program dzięki, któremu mogli sterować robotem za pomocą klawiszy klawiatury. Zajęcia te sprawiły uczniom wiele radości i przyniosły satysfakcje z poprawnie napisanych programów.