Programowanie mBota

Lekcja3 oline w klasie 5

Uczniowie programowali robota tak, aby przejechał z punktu A do punktu B, skręcał w prawo , w lewo. Następnie uczniowie wybierali z palety kolor światła oraz różne melodie. Na tej lekcji nauczyciel wpisywał polecenia dla robota i pokazywał w kamerce uczniom jak się poruszał.