Scratchowe mapy Polski

Zachęceni zaprogramowaniem mapy z sąsiadami Polski zaprogramowaliśmy jeszcze dodatkowo zdobycze terytorialne na mapie Polski za panowania Bolesława Chrobrego.