Relacja za pierwszy semestr

 

Cieszę się, że mogę zdać relację za I semestr. Zajęcia odbywają się od września, na których poznajemy podstawy kodowania i programowania oraz scratcha. Nie zawsze wychodzi nam wszystko, jak chcemy, ale nie zrażamy się tym i pracujemy dalej. Poznajemy przy okazji historię powstawania  państwa polskiego. Tworzymy swoje gry i obrazy, co sprawia nam przyjemność.