Ze Scratch-em za pan brat

Właśnie skończyliśmy cykl spotkań. W październiku uczyliśmy się co to jest duszek, kostium, scena. Uczniowie napisali swoje pierwsze skrypty. W zespołach udało się stworzyć program pomocny do nauki tabliczki mnożenia. Tydzień później dzieci same zaczęły udoskonalać swoje skrypty. Cudowną rzeczą było wyjście po za schematy. #SuperKoderzy nie tylko dodali opcję liczenia punktów za dobre odpowiedzi czy odejmowanie ich za popełnione błędy ale wprowadzili dodatkowe duszki i sceny. Nie możemy doczekać się co przyniosą kolejne zajęcia. Z czym będziemy się mierzyć i jakie pomysły będą mieli nasi kreatywni #RoboMatematycy.