Składamy własnego robota!


Zanim śrubokręty i  śrubki poszły w ruch, szukaliśmy odpowiedzi na pytanie: Czym są roboty?, poznaliśmy zmysły robota – podstawowe czujniki  ich funkcje. Teraz już mogliśmy rozpocząć składanie LOFI ROBOTÓW.
Uf …  udało się, pojazdy wyglądają jak z obrazka!