Podstawy Scratcha

Nasi #SuperKoderzy to wspaniała czternastka uczniów z klasy 4.
Pierwsze spotkania to czas poznawania języka kodowania w środowisku
Scratch, założenie indywidualnych kont, na których dokumentować
będziemy efekty naszej pracy.
Kolejnym krokiem było przygotowanie gry – tabliczki mnożenia, którą
uatrakcyjniliśmy wg własnych pomysłów (animacje, punktacja, efekty
dźwiękowe).Teraz niecierpliwie czekamy na kolejne zajęcia – będziemy
składać własne roboty!