Dzielimy się rolami..

Dziś uczniowie klasy IV zostali podzieleni na grupy oraz poznali swoje zadania do wykonania. W każdej grupie został wybrany naczelny- lider, którego zadaniem jest pokierowanie pracą zespołu, dbanie o dotrzymanie terminów oraz prowadzenie Dziennika Reportera. Wybraliśmy także fotografów – osoby odpowiedzialne za robienie zdjęć obrazujących nasz reportaż, a także wywiadowców przeprowadzających rozmowy i technicznych odpowiedzialnych za efekt końcowy, którym nie sprawia trudność obsługa programów Audacity i Scratch.
Uczniowie zapoznani zostali także z metodą projektu oraz przykładowymi tematami reportażu po czym przystąpili do działania.