Początki Państwa Polskiego cz. 1

Zajęcia zostaną zrealizowane metodą odwróconej lekcji – uczniowie, korzystając z materiałów edukacyjnych online z e-podręcznika i na platformie Scholaris. Samodzielnie przygotują się do praktycznego działania na lekcji z wykorzystaniem algorytmiki w programie Scratch. Sprawdzamy czy w programie Scratch są duszki i , które możemy wykorzystać do naszego projektu. Robimy grę, gdy gdy księżniczka pocałuje żabę, ta za mieni się w księcia.

Bardzo ważnym elementem poznania historii są kroniki. Kroniką opisującą początki państwa polskiego jest np. Kronika Galla Anonima, tajemniczego mnicha piszącego na dworze Bolesława Krzywoustego. Przedstawienie kronik.

Wyjaśnienie uczniom znaczenie terminu plemię i rolę, jaką spełniały. Przedstawienie lokalizację plemion Wiślan i Polan.

Kolejne bardzo ważne wydarzenie Chrzest Polski w 966 r. i jego główni bohaterowie Mieszko I i księżniczka Dobrawa.