Temperatura na Ziemi zmienia się!

5 i 12 styczeń Uczniowie poznali zasadę działania termometru, dokonali pomiarów temperatury
i odczytali je w oC i oF. Podczas zajęć zostało wprowadzone pojęcie globalnego ocieplenia i skutków, jakie
wywołuje ono na Ziemi. Uczniowie, posługując się danymi statystycznymi określili zmiany temperatury na przestrzeni kilku lat.Jako wstęp do zajęć nauczyciel zaproponował uczniom grę w Dobble – symbole pogody (załącznik nr 1 do scenariusza) i podzielił  klasę na  grupy. Uczniowie poznali  zasadę działania termometru. Nauczyciel pokazał uczniom różne termometry; ścienny, bezdotykowy, z apilkacji w smartfonie oraz zdjęcia termometrów. Uczniowie dokonali  pomiaru temperatury powietrza, wody, lodu za pomocą termometru i uzupełnili tabelę dostępną w załączniku.

Następnie uczniowie  porównali wyniki z danymi statystycznymi i określili czy uzyskany wynik był niższy czy wyższy od średniej wieloletniej dla danego miesiąca na podstawie http://www.pogodynka.pl/polska/daneklimatyczne/
W serwisie wybrali miasto położone najbliżej miejsca, tj. Katowice, w którym znajduje się szkoła.
Nauczyciel zaprezentował  uczniom dane statystyczne (na podstawie http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/maly-rocznik-statystyczny-polski-2016,1,17.html
str. 25) dotyczące rocznych średnich temperatur powietrza (załącznik nr 4) i poprosił o analizę tych danych.
Nauczyciel w nawiązaniu do analizy danych z tabeli wprowadził pojęcie globalne ocieplenie na podstawie filmu.