Kierunek i prędkość wiatru.

Uczniowie przeprowadzili tygodniową obserwację kierunku i prędkości wiatru zapisując dane na kartach obserwacji. Zaprezentowane przez uczniów karty obejrzeliśmy dzięki wizualizerowi, który znakomicie sprawdził się w tym zadaniu. Poprzez powiększenie wszyscy uczniowie mogli jednocześnie zobaczyć i skomentować widziany obraz. Obejrzeli film na stronie www.totylkofizyka.pl/urodzinowy-balonik/. Przeprowadzili doświadczenia konstruując balon z worków na śmieci na gorące powietrze. Do doświadczenia użyli suszarki do włosów. Przeprowadzili także obserwację zmian temperatur. Dmuchając za pomocą słomek z różnych kierunków i prędkością na stożek z piasku spowodowali rozdmuchiwanie piasku w różnych kierunkach. Wykonali doświadczenie ze świeczkami. W ogródku szkolnym zaobserwowali jak pracuje wiatromierz, dokonali pomiarów. Całą relację uwiecznili na zdjęciach i krótkich filmach