Nasze działania na kółku w I semestrze

Kółko działa od 13 września w oparciu o ogólnopolski program edukacyjny Fundacji Orange. Zajęcia odbywały się regularnie co tydzień w czwartek, bały w nich udział chętni uczniowie z klasy VI łącznie 11 osób . Na zajęciach dzieci poznały podstawy kodowania, zapoznały się z programem Scratchem,  Audacity, przyswoili teorii związanej z reportażem podzielili się na dwie grupy i pracowały nad wybranymi projektami. Pierwsza grupa- dziewczynki zdecydowały się na przygotowanie reportażu pt. „Marzenia małe i duże”, który opowiada o różnych celach, planach i ideałach życiowych ludzi w różnym wieku. Reportaż chłopców  pt  „Z życia muzyka” przedstawia znaną i lubianą w naszym mieście ale nie tylko postać Pana Piotra Sławińskiego wieloletniego muzyka z zespołu Blue Cafe, grającego obecnie z wieloma gwiazdami takimi jak między innymi Beata Kozidrak.  Grupom udało się zebrać  i obrobić za pomocą dostępnych programów materiały dźwiękowe, zdjęciowe. Obecnie grupy pracują nad spójnością materiałów , efektami i animacjami.

Dodatkowo w grudniu uczniowie stworzyli  kartkę świąteczną w programie Scratch, która została doceniona i wyróżniona w konkursie „Świąteczna Kartka #SuperKoderów.

Wszystkie działania które udało się zrealizować są udokumentowane w dzienniku zajęć pozalekcyjnych oraz dodatkowe najciekawsze informacje zamieszczono na szkolnej stronie i fb szkoły.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w dotychczasowych  zajęciach, wykazali własną inicjatywę i nowe pomysły.