Położenie geograficzne i kierunki świata

Na drugich zajęciach naszego kółka -“Młodzi patrioci” uczniowie uporządkowali informacje dotyczące położenia geograficznego Polski, utrwalili kontury mapy Polski i nauczyli się wskazywać 4 główne kierunki świata. Dzieci świetnie poradziły sobie z tym zadaniem. Najciekawszą częścią lekcji okazały się zabawy na macie do kodowania.