Próby dźwięku

Po wstępnym zapoznaniu się z budową reportażu, grupy rozpoczęły pracę nad obróbką dźwięku. Opanowanie podstaw pracy w programie do edycji audio pozwoli w przyszłości przygotować swój materiał dziennikarski.